Logo firmy trzecia połowa, która organizuje turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży i piłki nożnej kobiecej dla kobiet amatorskich amatorskie futsal i beach soccer czyli piłka plażowa. turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych

Turnieje Piłkarskie dla dzieci i dorosłych

Jak pozyskać środki z programu certyfikacji szkółek piłkarskich? Praktyczny poradnik.

Od 23 kwietnia 2019 w życie wchodzi program certyfikacji szkółek piłkarskich, dzięki któremu kluby w Polsce będą mogły pozyskać ze środków Ministerstwa Sportu dotacje na rozwój swojej szkółki piłkarskiej. W latach 2020 do 2022 Rząd Polski przeznaczy na ten cel łącznie 130 Mln złotych. Warunkiem pozyskania tych środków jest posiadanie certyfikatu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Na czym polega program certyfikacji szkółek piłkarskich?

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie danemu podmiotowi Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek będących dla dzieci sprawdzonym miejscem do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.

Do kogo skierowany jest Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN ?

Jakie rodzaje certyfikatów są nadawane przez PZPN?

CERTYFIKAT BRĄZOWY – oznaczany jest brązową gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są szkółki piłkarskie, które spełniają podstawowe kryteria dotyczące kwalifikacji trenerów Grassroots C, liczby drużyn oraz programu szkoleniowego.

CERTYFIKAT SREBRNY – oznaczony jest srebrną gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są szkółki piłkarskie, które koncentrują się na ciągłym i systematycznym szkoleniu i rozwoju zawodnika, prowadzone przez trenera z ważną licencją trenerską UEFA B lub wyższą w grupach liczących maksymalnie 14 osób na jednego trenera.

CERTYFIKAT ZŁOTY – oznaczony jest złotą gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są szkółki piłkarskie, które zapewniają profesjonalne szkolenie zarówno chłopców, jak i dziewczynek, na zajęciach prowadzonych przez trenerów z ważną licencją UEFA B lub wyższą w grupach liczących maksymalnie 12 osób na jednego trenera.

Jakie kwalifikacje muszą posiadać trenerzy?

Trenerzy w szkółce z Certyfikatem na poziomie brązowym muszą posiadać licencję trenerską Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF do końca okresu przejściowego (do końca roku 2019).
Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na maksymalnie 20 zawodników w grupie treningowej.
Gdy grupa treningowa liczy powyżej 20 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 20 zawodników.

W szkółce z Certyfikatem na poziomie srebrnym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.
Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 14 zawodników.
Gdy grupa treningowa liczy powyżej 14 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 14 zawodników.

W szkółce z Certyfikatem na poziomie złotym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.
Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 12 zawodników.
Gdy grupa treningowa liczy powyżej 12 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 12 zawodników.

Jaką infrastrukturę sportową musi posiadać klub?

1. Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, wykazać na treningi:
• Kategorie wiekowe Junior G, F, E (U6-U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
• Kategoria wiekowa Junior D (U12-U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)

1. Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, wykazać na treningi:
• Kategorie wiekowe Junior G, F, E (U6-U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
• Kategoria wiekowa Junior D ((U12-U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)
2. Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka, muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie.

1. Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, wykazać na treningi:
• Kategorie wiekowe Junior G, F, E (U6-U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
• Kategoria wiekowa Junior D (U12-U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)
2. Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka, muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie.
3. Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka, muszą posiadać magazyn sportowy.

Czy jest wymagana liczba drużyn?

CERTYFIKAT BRĄZOWY – Szkółka musi zgłosić minimum 1 drużynę piłkarską* prowadzoną zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6-U13).

CERTYFIKAT SREBRNY – Szkółka musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6-U13) w co najmniej 3 z kategorii wiekowych.

CERTYFIKAT ZŁOTY – Szkółka musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6-U13), co najmniej po jednej w każdej z ww. kategorii wiekowych. Szkółka ma obowiązek prowadzenia naborów dla obydwu płci w kategoriach wiekowych Junior G/F/E (U6-U11).

* Drużyna piłkarska składa się z minimum 10 zawodników

Jakie są wymagania względu sprzętu sportowego?

CERTYFIKAT BRĄZOWY – szkółka musi posiadać:

1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu.
2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki.

CERTYFIKAT SREBRNY – szkółka musi posiadać:

1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu.
2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki.

CERTYFIKAT ZŁOTY – szkółka musi posiadać:

1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu.
2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki.
5. Jednakowe stroje treningowe.